ชมวีดีโอ วิธีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแบบขออนุมัติโครงการตามลิงค์ด้านล่าง สามารถติดตามสื่ออื่น ๆ ได้ที่เมนู มัลติมีเดีย 

http://plan.mbu.ac.th/index.php/2013-08-21-02-54-03