ท่านสามารถเข้าดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาได้ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด เลือก operation_plan.pdf  หรือกด  มุมขวาบนของไฟล์เอกสาร และสามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ excel ได้ที่เมนูดาวน์โหลด (annual-plan)