เพื่อให้การทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ) ท่านสามารถดาวน์โหลด ร่างเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ได้ตามลิงค์(file name : link-strategy)  >>>>>คลิกที่นี่<<<<<<